Rehab

Rehab Alkoholizm jest chorob i trzeba uzmys owi to sobie z ca jasno ci i wszelkimi konsekwencjami takiej diagnozy Chorob kt r mo na jednak pokona cho nie nale y to do zada atwych Nie wystarczy bowiem pr

 • Title: Rehab
 • Author: Wiktor Osiatyński
 • ISBN: -
 • Page: 110
 • Format: Hardcover
 • Alkoholizm jest chorob i trzeba uzmys owi to sobie z ca jasno ci i wszelkimi konsekwencjami takiej diagnozy Chorob , kt r mo na jednak pokona , cho nie nale y to do zada atwych Nie wystarczy bowiem przesta pi nawet trze wy pozostaje alkoholikiem My la em do dzisiaj, e moje ycie to praca przerywana okresami pija stwa A przecie mog widzie swoje ycieAlkoholizm jest chorob i trzeba uzmys owi to sobie z ca jasno ci i wszelkimi konsekwencjami takiej diagnozy Chorob , kt r mo na jednak pokona , cho nie nale y to do zada atwych Nie wystarczy bowiem przesta pi nawet trze wy pozostaje alkoholikiem My la em do dzisiaj, e moje ycie to praca przerywana okresami pija stwa A przecie mog widzie swoje ycie jako pija stwo czasem przerywane okresami pracy , napisa autor.Rehab to przes anie, wiadectwo dla wszystkich, kt rzy borykaj si z alkoholizmem, a tak e dla tych, kt rzy staraj si t chorob zrozumie To ksi ka o problemach czekaj cych osob , kt ra chce przesta pi , o pytaniach, kt re musi sobie zada , o odpowiedziach, kt re musi znale , i o nadziei na popraw Pokazuje, jak trudne i powolne jest dochodzenie do prawdy o samym sobie, jak zdradliwy i podst pny potrafi by w asny umys Z ca surowo ci demaskuje ludzkie s abo ci, a zw aszcza s abo ci alkoholika Ale daje wiar i wskazuje drog wyj cia.Nagrodzona w IV konkursie miesi cznika i wydawnictwa Znak im ksi dza J zefa Tichnera w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy spo eczne.

  • ✓ Rehab || Ô PDF Read by ✓ Wiktor Osiatyński
   110 Wiktor Osiatyński
  • thumbnail Title: ✓ Rehab || Ô PDF Read by ✓ Wiktor Osiatyński
   Posted by:Wiktor Osiatyński
   Published :2020-06-10T12:24:52+00:00

  About "Wiktor Osiatyński"

  1. Wiktor Osiatyński

   Wiktor Osiatyński Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Rehab book, this is one of the most wanted Wiktor Osiatyński author readers around the world.

  757 thoughts on “Rehab”

  1. Very good reading about a true story of a month in AA Rehab Farm. You can realize the metamorphosis needed to be sober for rest of your life. Step by step analysis from the point of view of a sociology professor.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *