കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum

Kunjammayum Koottukaarum from the blurb from the blurb

 • Title: കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788130001579
 • Page: 215
 • Format: Paperback
 • from the blurb from the blurb

  • [PDF] ✓ Free Download ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum : by Uroob ✓
   215 Uroob
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download ↠ കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum : by Uroob ✓
   Posted by:Uroob
   Published :2020-08-07T17:02:52+00:00

  About "Uroob"

  1. Uroob

   P C Kuttikrishnan, popularly known by his penname Uroob Malayalam 1915 1979 was a famous Malayalam writer from Kerala state, South India He along with writers like Basheer, Thakazhi, Kesavadev, and Pottekkatt formed the progressive writers in Malayalam during the twentieth century Uroob is a recipient of Kendra Sahithya Academy Award Malayalam for his novel Sundarikalum Sundaranmarum

  135 thoughts on “കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും | Kunjammayum Koottukaarum”


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *