Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar

Ne Yapabilirim Gelece e Kartpostallar G nd z Vassaf Ne Yapabilirim Gelece e Kartpostallar da bir harekete rg te partiye hatta ideolojiye ba l olmayanlara sesleniyor K t mserli e kap l p edilgenle meye de i imin ertelenmesine de i im

 • Title: Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar
 • Author: Gündüz Vassaf
 • ISBN: 9789750520099
 • Page: 488
 • Format: Paperback
 • G nd z Vassaf, Ne Yapabilirim Gelece e Kartpostallar da bir harekete, rg te, partiye, hatta ideolojiye ba l olmayanlara sesleniyor K t mserli e kap l p edilgenle meye, de i imin ertelenmesine, de i imi kendimizden ba ka yerlerde aramaya kar k yor Okurunu, aresiz rp n larda t kenmeden ne yapabilirim i d nmeye davet ederek yeni bir ya am ahl k n tart maya aG nd z Vassaf, Ne Yapabilirim Gelece e Kartpostallar da bir harekete, rg te, partiye, hatta ideolojiye ba l olmayanlara sesleniyor K t mserli e kap l p edilgenle meye, de i imin ertelenmesine, de i imi kendimizden ba ka yerlerde aramaya kar k yor Okurunu, aresiz rp n larda t kenmeden ne yapabilirim i d nmeye davet ederek yeni bir ya am ahl k n tart maya a yor D g c n n avukat G nd z Vassaf tan bar a, zg rl e, haks zl klar vurgulamaya, d lemeye, de i ime, birlikteli e, gelece e dair iirsel bir kitap R yalar m z, her yerde, her ko ulda.Darwin in eksi i, evrim teorisinde umuda yer vermemi olmas nsandan ba ka yar n ya ayan t r var m

  • ↠ Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar || ☆ PDF Read by ↠ Gündüz Vassaf
   488 Gündüz Vassaf
  • thumbnail Title: ↠ Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar || ☆ PDF Read by ↠ Gündüz Vassaf
   Posted by:Gündüz Vassaf
   Published :2020-06-08T14:43:29+00:00

  About "Gündüz Vassaf"

  1. Gündüz Vassaf

   G nd z Vassaf d 1946, ABD , T rk yazar ve psikolog.Liseyi stanbul Robert Koleji nde tamamlad ktan sonra 1968 de George Washington niversitesi nde psikoloji e itimi g rd 1977 de Ankara Hacettepe niversitesi nden doktoras n alan Vassaf, uzun bir s re Ankara niversitesi Mediko Sosyal Merkezi nde rencilere psikolojik dan manl k yapt Uluslararas Psikologlar Konseyi y netim kurulu yeli inde bulunan G nd z Vassaf, 12 Eyl l askeri darbesinden sonra retim yeli i yapt Bo azi i niversitesi nden istifa etti.O tarihten sonra Kassel, Bremen ve Marburg niversitelerinde retim yeli i, Kanada da McGill niversitesi Center for Developing Area Studies te konuk akademisyen, Amsterdam da Averoes Stichting de klinik psikolog, Viyana da Institut f r H here Studien de konuk ara t rmac olarak bulundu.Yazar, psikoloji alan ndaki eserlerinden ok, tarihe farkl bir bak a s yla yakla t al malar yla tan nmaktad r Halen Radikal gazetesinde k e yazarl yapmaktad r nsan, tarih, sosyoloji, pop ler k lt r konular nda her Pazar yay nlanan Ger ek Orada Bir Yerde adl sohbet program nda Murat Belge ve erif Mardin ile birlikte yer ald.

  298 thoughts on “Ne Yapabilirim? Geleceğe Kartpostallar”

  1. Düşünür kimliğiyle Vassaf bu kitabında, bocalayan, çıkış yolu bulamayan arayıştaki insana çözüm önerileri sunuyor, farklı bakış açıları kazandırıyor. Kitabı elimde kalemle, yer yer, dura düşüne okudum; harika tespitler ve ilgi çekici bilgiler var. Düşünsel anlamda kitap ilham verici.


  2. Lefebvre'nin Modern Dünyada Gündelik Hayat'ını bilmeden, Gündüz Vassaf'ın Cennet-Cehennem ikilemesi nasıl bambaşka geliyorsa, Francis Fukuyama'nın Tarihin Sonu'nu bilmeden bu kitabın savunduğu temel görüş de çok farklı ve belki de çekici gelebilir. Benim uyarım, "gençlere hitaben" yazılmış bu kitabın belirli bir entelektüel birikim edinmeden okunmaması. Çünkü bu kitap tarih yazınını eleştirirken kendisi taraflı ve politik tarih yorumlari yapıyor. Amerikancı du [...]


  3. Cehenneme Övgü ve Cennetin Dibi'ni okuyalı sanırım bir 16 yıl olmuştur İkisini de çok etkilenerek,severek okumuştum.Aradan geçen zamanda ben mi büyüdüm, ne oldu bilmiyorum. Ama bu kitap da yazarın Ot'taki yazıları gibi hayal kırıklığı oldu. Gündüz Vassaf bu kitabında yazım tekniği bakımından Yılmaz Özdil'in bize kazandırdığı bol enter ve space tuşlu bilinç akışı (!) yöntemi ile serbest nazım arası bir yol seçmiş kendine. Fikir içeriği bakımındansa [...]


  4. Gündüz Vassaf'ın her kitabı içimde bir gazlı lamba varmış da hani hep ona gaz verirmiş gibi. Üstelik ışığın düştüğü yeri de hep değiştiriyor.


  5. Kitabı okuyamadım, akmadı, gitmedi. 2016’da başladım, bıraktım. Geçen yıl sonu elime bir daha aldım, 4 ayda bitti. Genel anlamda Gündüz Vassaf’ın en zayıf kitabı (havaalanı yazılarını henüz okumadım) diyebilirim. ODTÜ öğrencilerine yaptığı konuşmanın genişletilmiş hali olduğu için sanırım, basit cümleler ile derinleşemeyen bir kitap olmuş. Yazar yüzünden beklentimi yüksek tuttum, yine de bir sürü kitaba yeğlerim.


  6. Devrimsiz devrimlerde #not9Eylem,Riski azaltarakKatılımı çoğaltmalı.Meydanlardan uzakta,Evde, sokakta, okulda,Sabırla, sebatla,Her an, herkesle, her yerde.Yoldaş tavlayarak değilYakınlarınla yola çıkarak.Çağrıyla değil,Yaratıp yaşayarak.Etiketsiz aitliğimizde,Ne aktivist, ne solcu,Cinselliğimizin cinsiyetsizliğinde,Ne erkek, ne kadın,Şaşırtıcı, yaratıcı ifadelerle,İktidarın her türlüsüne karşı,"Ne yapabiliriz?" çağrısında,Yarına odaklı.


  7. Birinci bölümde fazla tepeden bakan bir tarzı var, birbiriyle alakasız parçalar özensizce bir araya getirilmiş gibi. Şiirimsi tarzı da bana özensiz yazılmış hissi veriyor. Referanslar olmadıgı için bazı iddialar çok havada. Dünya için ülkemiz için çok kaygılıyız ama elimizden ne gelir ne yapabiliriz bir türlü bilemiyoruz genel olarak, konuya benim gibi yeniyseniz, yeni farkındalıklar yaratıyor. Giriş niteliğinde bir kitap, denemelerden bir derleme yapılmıs gibi [...]


  8. Psikoloji ehilliğinin kokusunu her cümlesinden duyumsadığım; barışçıl, ümitkâr bakışın her pasajda açılandığı Vassaf’ın “Ne Yapabilirim?” sorusunu işlediği şiirsel anlatı kitabı. Her şey bir yana, kitapta mevzulara olağan dışı açılardan bakılması ufuk açıcıydı bana göre. Okumadan sonra, çeşitli kazanımlarımın olduğu muhakkaktır. Ümit kavramının önemi yeni bir şekilde şimdi; hem bireysel, hem toplumsal açıdan. Ümitsizliğin(şu sıralar [...]


  9. Kitabın genel bir konsepti olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bir bütünlük ya da silsile arz etmiyor. Ben de yorumunu öyle yazayım madem. Kafa açıcı fikirler var. Özellikle içe kapalı ortamlarda yetişen veya okulunda öğrendiği şeyleri henüz sorgulamaya başlamamış gençler için güzel bir antitezler bütün denebilir bu kitap için. Gündüz Vassaf’ın derdini anlamakla,dünyaya yaklaşımına sempati ile bakmakla ve büyük ölçüde bu yaklaşıma katılmakla berabe [...]


  10. "Dünü teslim ettik,Bugün boyun eğiyoruz.Oyunları, özgürce alış veriş yapabileceğimizhapishanelerinde yaşamamız.Oyun bitti."Düzenin dört bir yandan saldığı karamsarlıktan kurtulup, yarınlara umutla bakabilmek; daha doğrusu güzel yarınlara inanabilmek için tekrar tekrar okunması gereken ufuk açıcı eser.


  11. Gündüz Vassaf'ı seviyorum, kitaplarını, kişiliğini Bu kitabını da sevdim. Yer yer çok sevdim, yer yer daha az çok sevdim Ancak fazla tekrarlar var gibi geldi, o yüzden üç yıldız verdim. Gerçi söylediklerini tekrar tekrar okumaya değmez mi, değer. Kitabı 16 yaşındaki yeğenime verdim, sanırım en önemli kitlesi gençler. Çevrenizde lise, üniversite çağındaki tüm gençlere rahatlıkla verebileceğiniz bir kitap. Onlar için dönüm noktası olabilir.


  12. Önceki kitaplarının çok gerisinde kalmış bir çalışma olmuş. Bir ilerleyen yaş mendeburluğunun kokusunu aldım. Herkese öfkeli, kimsenin gelişmeleri doğru tahlil edemediğine kani olmuş, son dönemin kültürel, sosyal, siyasal ve teknolojik gelişmelerinin anlamını ve potansiyelini kimsenin anlayamamış olmasına bağlı olabilecek bir öfkeyle genelde ayar veren bir monolog olmuş. O eski kitaplarının ironik ve satirik tarzını aramadım desem yalan.
  13. isi, devleti, sporu, sanati, saygiyi, sevgiyi ve daha bir cogunu sorgulatti; yasamak bir tik daha kolaylasti ve ayni zamanda zorlasti.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *