İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları

nsan Haklar Kavramlar ve Sorunlar oanna Ku uradi insan haklar ve hukuk devlet siyaset felsefesi yaz lar n biraraya getirdi i bu kitapta zellikle felsefi bilgiyle temellendirilmi a k bir insan haklar kavram n n nemi zerinde duruyor ns

 • Title: İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları
 • Author: İoanna Kuçuradi
 • ISBN: 9789757748410
 • Page: 428
 • Format: None
 • oanna Ku uradi insan haklar ve hukuk devlet siyaset felsefesi yaz lar n biraraya getirdi i bu kitapta, zellikle felsefi bilgiyle temellendirilmi a k bir insan haklar kavram n n nemi zerinde duruyor nsan n de erinin bilgisine dayanan kendi insan haklar kavram ndan yola karak, insan haklar n n korunabilmesi ve ihlallerinin nlenebilmei i in nas l bir hukuk, dev oanna Ku uradi insan haklar ve hukuk devlet siyaset felsefesi yaz lar n biraraya getirdi i bu kitapta, zellikle felsefi bilgiyle temellendirilmi a k bir insan haklar kavram n n nemi zerinde duruyor nsan n de erinin bilgisine dayanan kendi insan haklar kavram ndan yola karak, insan haklar n n korunabilmesi ve ihlallerinin nlenebilmei i in nas l bir hukuk, devlet ve siyaset anay yla hareket edilmesi gerekti ini tart yor Bu tart may yaparken bir yandan teorik sorunlara di er yandan da bu teorik sorunlar n yol a t pratik sorunlara de inerek, bunlarla nas l ba a k labilece ine y nelik nerilerde bulunuyor.Bu kitap, lkemizde bu alanda gerek teorik gerekse pratik d zeyde i g renler bak m ndan nemli bir bo lu u dolduracak niteliktedir.

  • õ İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları || ☆ PDF Download by ↠ İoanna Kuçuradi
   428 İoanna Kuçuradi
  • thumbnail Title: õ İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları || ☆ PDF Download by ↠ İoanna Kuçuradi
   Posted by:İoanna Kuçuradi
   Published :2020-06-11T18:11:18+00:00

  About "İoanna Kuçuradi"

  1. İoanna Kuçuradi

   Prof Ku uradi was born on 4 October 1936 in Istanbul, Turkey After studies in Philosophy at Istanbul University, she graduated with a Ph.D in 1965 Ioanna Ku uradi has been working as an Assistant Professor at the University of Istanbul and the Atat rk University in Erzurum She was Founder and Head of the Department of Philosophy at Hacettepe University where she also taught as Professor of Philosophy From 1997 to 2005, Prof Ku uradi was Founding Director of the Centre for Research and Application of the Philosophy of Human Rights at Hacattepe University She is also Holder ofa UNESCO Chair of Philosophy since 1998 Since 2006, Prof Ku uradi teaches philosophy and acts as Director of the Centre for Research and Application of Human Rights at Maltepe University.

  464 thoughts on “İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *